Svenska satirkomiker

Även i Sverige har vi genom åren haft en rad prominenta personer inom den satiriska komiken. Redan i mitten av 1700-talet utkom Olof von Dalin med den allegoriska berättelsen ”Sagan om hästen”, som är en skildring av den svenska historien från Gustav Vasa till Karl XII. Under 1800-talet kan bland landets främsta satiriker nämnas bland andra Henrik Bernhard Palmær samt August Strindberg.I vår tid har vi haft en rad kända komiker med satiren som främsta vapen, bland andra Hasse Alfredsson och Tage Danielsson, Galenskaparna & After Shave, Ronny Eriksson samt Magnus Betnér. På TV har vi bland annat haft satirprogram som ”Detta Har Hänt” och ”Snacka om nyheter”.