Satir

Satir i olika former är något som funnits i tusentals år. De första spåren av satir går att finna i det forna Egypten, ca 2 000 år f.Kr och då i form av texter till studenter och något senare även i form av brevet Papyrus Anastasi.

Theater Masks

Även i antikens Grekland förekom satir, bland annat anses dramatikern Aristofanes vara en av de stora satirikern under den hör tiden.

I romarriket fanns också en hel del satir och det är också från den här tiden som ordet satir, eller närmare bestämt ”satira”, är hämtat i betydelsen fruktskål, blandrätt eller liknande. Detta syftade på de kåserande dikter som skrevs av bland andra Lucilius, Horatius och Juvenalis. Under renässansen var de främsta europeiska satirikerna italienaren Giovanni Bocaccio samt fransmannen Francois Rabelais. Upplysningstiden innebar ett verkligt uppsving för satiren, framför allt i England. Det var också nu som satiren fick den form så som vi känner den idag. Några kända satiriker från den här tiden är bland andra Alexander Pope, Jonathan Swift samt Daniel Defoe. Under 1800-talet och det tidiga 1900-talet fortsätter satiren att skörda framgångar, bland annat i form av den amerikanske författaren Mark Twain, vars mest kända verk är Huckleberry Finn, samt österrikaren Karl Kraus.

En av 1900-talets största satiriker torde vara Charlie Chaplin som i filmen ”Diktatorn” från 1940 gjorde parodi på Adolf Hitler mitt under pågående världskrig. Under 1950-talet blev satir allt mer synonymt med stand up-comedy genom bland andra Lenny Bruce och Mort Sahl. En av de mest kända satirmagasinen från samma tid är The Realist som med en stor dos satir kommenterade samtida händelser som Kalla kriget och Vietnamkriget. Under de senare decennierna är troligtvis den mest kända satirföreteelsen inom populärkulturen den animerade TV-serien South Park, som högt och friskt syrligt tog upp olika ämnen inom den amerikanska kulturen, till mångas förtret skall sägas. Inom dagens kultur och mediesfär finns en rad kända satiriska tidningar, TV-program och dylikt, bland annat Stephens Colberts ”The Colbert Report” samt ”The Daily Show” med Jon Stewart, vilka bägge fokuserar på amerikansk politik. Andra satiryttringar är bland annat tidningen The Onion som kommenterar både verkliga och fiktiva händelser.