Satirserier

Den mest kända satirtidningen genom alla tider är utan tvekan amerikanska Mad Magazine, vars första nummer utkom redan i oktober år 1952. Mad Magazine grundades av Harvey Kurtzman och William Gaines och fokuserar på olika samtida företeelser inom bland annat politik, populärkultur, underhållning och offentliga personer.Tidningen anses ha haft stort inflytande på inte bara satir utan även andra kulturella yttringar under 1900-talets andra hälft. Mest känd är tidningen troligtvis för sin maskot Alfred E Neuman som funnits med i tidningen sedan 1955.Ett känt svenskt satirmagasin är Grönköpings Veckoblad, som utkommit ända sedan år 1902. Tidningen kommenterar både svenska händelser och händelser i övriga världen, dock med den lilla tvisten att de hänt i den fiktiva småstaden Grönköping.